1. Pour qui ?

    L'association recherche constamment des membres jeunes, actifs et dynamiques, riches de cœur et prêts à s’écarter des préjugés.

Prochain événement

 

Duckrace

29.04.2017

 

AGM 

12-13.05.2017

Actualités (Toutes)

  1. Charité26/11/2016

    CS Kleeschen TR1

    E Samsten den 26en November as et nees esou wait! Genau ewéi d'lescht Joer treffen mir eis dann fir den Kanner vun der Fondatioun Elisabeth +/- 100 Tiitercher zesummen ze paacken déi dann Mettes vum Kleeschen an sengen Engelcher iwerrécht gin. 

     

Partenaires (Tous)